Jak zostać osteopatą?

Osteopata jest osobą, która zajmuje się leczeniem różnych schorzeń, czy chorób w sposób manualny, czyli za pomocą pracy rąk. Pomocy udziela osobom w różnym wieku, z różnymi problemami zdrowotnymi. Jego pacjentami mogą być zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, czy w podeszłym wieku.

 

Osteopatia to metoda leczenia z dziedziny medycyny alternatywnej, która pełni funkcję uzupełnienia medycyny tradycyjnej. Celem osteopatii jest przywrócenie organizmu do równowagi w taki sposób, aby wyzwolić w nim ponownie stan umożliwiający mu dojście do samoleczenia. Filozofia tej dziedziny zakłada, że chorobowy stan organizmu ma powiązanie ze stanem psychicznym człowieka, czyli  gdy stan psychiczny nie jest w równowadze, odbija się on na zdrowiu fizycznym. Objawy chorobowe wykazują w takiej sytuacji narządy wewnętrzne, stawy, mięśnie. Podobna sama sytuacja ma miejsce, gdy choruje ciało, czyli jego niedomaganie odbija się negatywnie na zdrowiu, duszy i psychice człowieka.

 

Co leczy osteopatia?

Schorzeniami, których leczeniem zajmują się osteopaci, są między innymi: różnego rodzaju dolegliwości bólowe począwszy od bólu kręgosłupa, poprzez bóle stawów, bóle głowy, bóle mięśni, stany zapalne zatok, w kolejności skręcenia stawów, naciągnięcia, stany po urazach. Choroby, którymi zajmuje się specjalista z dziedziny osteopatii to nie same urazy czy stany nieprawidłowości w stawach, czy mięśniach. Osteopatia to szeroka gałąź – ukojenie znajdą w niej osoby z innymi dolegliwościami, np. przewlekłymi przeziębieniami, obniżoną odpornością, migrenami, astmą, alergiami, depresjami, zaburzeniami snu i wieloma innymi przypadłościami. 

 

Przeciwwskazaniami są ostre stany nowotworowe, udary i zawały. W tych przypadkach w pierwszej kolejności pomocy powinien udzielić odpowiedni specjalista z danej dziedziny medycyny.

 

Osteopata. Jak nim zostać?

 

Droga do zostania osteopatą nie jest prosta. To długoletni proces. Wszystkie osoby, które zadają sobie pytanie, jak zostać osteopatą, marzą o tym zawodzie, muszą wykazać się dużą cierpliwością i wytrwałością w dążeniu do wyznaczonego celu. W pierwszej kolejności osobę chętną czekają trudne studia lekarskie lub fizjoterapeutyczne. 

 

Do zdobycia uprawnień zawodowych konieczne jest perfekcyjne poznanie budowy ludzkiego ciała, wszystkich kości, kosteczek, mięśni, więzadeł, zależności jednych od drugich, budowy i działania narządów wewnętrznych. Dobry osteopata musi mieć nie tylko ogromną wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii ludzkiego ciała, żeby w perfekcyjny sposób móc postawić trafną diagnozę przypadku. Powinien mieć wiedzę z zakresu biomechaniki układu ruchu, neurologii, pediatrii, ortopedii, dietetyki oraz umiejętności słuchania człowieka, który do niego trafia. Powinien cechować się też wrażliwością, empatią, być zarówno lekarzem od ciała, jak i duszy. Bo osteopatia sama w sobie taką jest. Traktuje ludzkie ciało i duszę jako jedność.

 

Jakie kursy dodatkowe warto zrobić?

 

Poza studiami i wiedzą czysto teoretyczną, warto w międzyczasie pogłębiać umiejętności poprzez udział w różnego rodzaju kursach, które przyczynią się do lepszego poznania metod leczenia różnych dolegliwości. Pomocnym mogą okazać się umiejętności z terapii manualnej tkanek głębokich, kursy pracy z powięzią, kinesiotaping czy terapia punktów spustowych.

 

Studia

 

Na studia osteopatyczne może dostać się lekarz, fizjoterapeuta, po ukończeniu w pierwszej kolejności licencjackich lub magisterskich studiów. W niektórych uczelniach droga ta jest również otwarta dla specjalistów z dziedziny położnictwa. W zależności od uczelni naukę mogą pobierać również absolwenci innych kierunków medycznych takich jak farmaceuci, ratownicy medyczni czy terapeuci zajęciowi. Muszą oni jednak odbyć wpierw szkolenie wstępne, przygotowawcze i zdać wszystkie wymagane egzaminy praktyczne i teoretyczne.

Naukę można pobierać w różnych miejscach w Polsce. Uczelnie zlokalizowane są w większości w dużych miastach, między innymi jest to Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk i Warszawa.

 

Osoby zastanawiające się nad trudnym tematem jak zostać osteopatą, stają przed wyborem studiów podyplomowych. Jest to o tyle ważne, że od wyboru uczelni zależy bardzo dużo i daje pewność zdobycia dobrze usystematyzowanej wiedzy oraz umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu w przyszłości. Warto przed wyborem uczelni sprawdzić, czy dyplom ukończenia będzie w przyszłości respektowany jako uzyskanie uprawnień zawodowych.