Kiedy potrzebujemy usług geodety?

Budowa domu to jeden z najważniejszych momentów w życiu każdej rodziny. Wiąże się jednak z potrzebą podjęcia współpracy z wieloma specjalistami. Jednym z nich jest geodeta, bez którego trudno wyobrazić sobie wytyczenie granic działki czy wyznaczenie miejsc przyłączy. To jeden z fachowców, z którym współpraca powinna przebiegać od momentu zakupu terenu aż po oddanie budynku. Zatem, kiedy warto zatrudnić geodetę?

Do czego potrzebny jest geodeta? Kraków

Podstawową działalnością geodety jest precyzyjny pomiar gruntu, a także analiza dokonanego pomiaru. Bez skorzystania z jego usług nie sposób rozpocząć oraz zakończyć budowy, a jego funkcja ma niezwykle istotne znaczenie na praktycznie każdym etapie budowy domu jednorodzinnego.

Z usług geodety (Kraków) warto skorzystać już na etapie wybierania działki, dzięki czemu upewnisz się, iż jej granice przebiegają tam, gdzie twierdzi sprzedający. Specjalista pomoże również w starannym umiejscowieniu ogrodzenia, a także przy wykonywaniu tyczenia obiektu na działce, zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania posesji.

Jednym z najważniejszych etapów budowy budynku, w których docenisz obecność geodety, jest moment rozpoczęcia budowy. Zadanie specjalisty polega na starannym wytyczeniu osi budynku, jego punktów głównych oraz ścian zewnętrznych. Dodatkowymi usługami, jakich wykonanie można ustalić z fachowcem, jest wyznaczenie ścian wewnętrznych i tarasu.

Inwentaryzacja geodezyjna

Inwentaryzacja geodezyjna to część ważnego dokumentu, czyli tak zwanego operatu kolaudacyjnego, który należy dostarczyć do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Musi zawierać poszczególne elementy, takie jak: oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac, oryginalny dziennik budowy, protokół badań oraz rozwojów, inwentaryzację geodezyjną i powykonawczą budynku wraz z przyłączami, a także dokumentację powykonawczą. W trakcie inwentaryzacji specjalista dokonuje dokładnych pomiarów domu oraz kontrolę przyłączy, co jest niezwykle istotnym elementem na końcowym etapie podjętej inwestycji.

Geodeta w Krakowie – ile kosztują usługi specjalisty?

Planując budżet inwestycji, warto skorzystać z usług zaufanego geodety w Krakowie. Ostateczny kosztorys należy ustalić ze specjalistą, a jego wysokość zależy od zakresu podjętej współpracy. Decydując się na sprawdzonego fachowca, można mieć pewność, że wszelkie czynności zostaną wykonane w odpowiedni sposób i z należytą dbałością o szczegóły.

Nawet jeśli cennik usług geodety zawiera wysokie kwoty, warto pamiętać, że bez niego nie ma możliwości przygotowania wyliczeń, map czy inwentaryzacji. Są to niezbędne dokumenty, potrzebne zarówno do rozpoczęcia, jak i zakończenia budowy. A bez nich nie ma możliwości rozpoczęcia realizacji inwestycji. Sprawna współpraca z wybranym specjalistą umożliwi przyspieszenie budowy, co z pewnością przełoży się na większe zadowolenie i sprawny przebieg wszystkich prac. Ustalona przez zaufanego geodetę kwota będzie w pełni adekwatna do jakości świadczonych usług, a to spowoduje większe zadowolenie z wyboru specjalisty.