Jakie pozwolenia musi mieć firma transportowa?

Założenie firmy transportowej wiąże się nie tylko z koniecznością pozyskania nowych klientów i zapewnienia płynności finansowej przedsiębiorstwa. Konieczne jest również spełnienie szeregu wymagań formalnych. Sprawdź, co musi mieć firma transportowa, jakie pozwolenia są wymagane w Polsce, a jakie w krajach Unii Europejskiej.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego to dokument, który umożliwia osobie lub firmie prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego na terenie Unii Europejskiej. W celu uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego należy spełnić szereg wymogów określonych w prawie, w tym przepisach krajowych i unijnych. W Polsce procedura uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest regulowana przez ustawę o transporcie drogowym oraz przepisy wykonawcze. Aby uzyskać zezwolenie, należy między innymi mieć odpowiednie uprawnienia, wykazać zdolność finansową do prowadzenia działalności, wyposażyć pojazdy w wymagane urządzenia i spełnić wymogi dotyczące ubezpieczenia przewoźnika. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest ważne przez pięć lat i podlega przedłużeniu. Z naruszeniem przepisów dotyczących wykonywania zawodu przewoźnika drogowego związane są kary pieniężne oraz sankcje administracyjne, włącznie z utratą zezwolenia. 

Licencja wspólnotowa w firmie transportowej

Wiesz już jakie dokumenty w pierwszej kolejności musi przygotować firma transportowa. Jakie certyfikaty są wymagane do wykonywania usług na terenie UE? Licencja wspólnotowa, zwana również licencją CEMT (ang. Conference Européenne des Ministres des Transports), jest dokumentem uprawniającym do wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych towarów i osób w państwach członkowskich Konwencji o międzynarodowym transporcie drogowym (TIR).

W przypadku firm transportowych licencja wspólnotowa jest jednym z wymagań, które muszą zostać spełnione, aby móc wykonywać międzynarodowe przewozy drogowe w państwach, które podpisały konwencję TIR. Wymagania dotyczące uzyskania licencji CEMT regulowane są na szczeblu międzynarodowym i obejmują między innymi posiadaną flotę pojazdów, doświadczenie kierowców, warunki socjalne, ubezpieczenia oraz zdolność finansową.

Licencja wspólnotowa uprawnia do wykonywania przewozów w określonych kategoriach pojazdów, które są zdefiniowane w Konwencji o międzynarodowym transporcie drogowym. W zależności od kraju, w którym przewóz jest wykonywany, mogą być wymagane dodatkowe zezwolenia lub dokumenty, np. pozwolenia na korzystanie z dróg płatnych czy specjalne dokumenty celne.

Ważne jest również, aby pamiętać, że licencja CEMT jest ważna tylko na określony czas i wymaga jej regularnego odnawiania. Brak wymaganej dokumentacji lub niewłaściwe jej posiadanie może skutkować konsekwencjami prawnymi oraz utrudnić prowadzenie międzynarodowej działalności transportowej.

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy jest dokumentem, który uprawnia do prowadzenia działalności pośrednictwa w zakresie transportu drogowego towarów. W Polsce licencję tę reguluje ustawa o transporcie drogowym, która określa, że działalność pośrednictwa w transporcie drogowym wymaga posiadania takiej licencji. Do jej uzyskania wymagana jest między innymi odpowiednia wiedza z zakresu transportu drogowego, doświadczenie w branży, posiadanie odpowiedniej infrastruktury oraz zdolność finansowa do prowadzenia działalności.

Licencja na transport drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy uprawnia do pośredniczenia w przewozie towarów na rzecz przewoźników drogowych, takich jak firmy transportowe. Obejmuje ona między innymi wyszukiwanie przewoźników, negocjowanie warunków przewozu, organizowanie transportu oraz wystawianie dokumentów transportowych.

Ważne jest, aby pamiętać, że uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy nie uprawnia do bezpośredniego wykonywania przewozów drogowych towarów. Aby móc prowadzić taką działalność, należy posiadać odpowiednie zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego lub nawiązywać współpracę z przewoźnikami, którzy posiadają takie zezwolenia. W tym celu można skorzystać z oferty dostępnej na stronie https://tsl-nordic.com/.