Poziomica na budowę – jaka najlepsza?

Trudno wyobrazić sobie realizację prac murarskich czy wykończeniowych bez dobrej jakości poziomicy. Jest to bardzo proste narzędzie pomiarowe służące do wskazania płaszczyzny poziomej lub pionowej. Klasyczna poziomica wyposażona jest w libelle rurkowe. Są to małe rurki z cieczą i pęcherzykiem gazu. Na rynku dostępne są także nowocześniejsze poziomice laserowe. Poza tym dostępne są również jeszcze inne rodzaje poziomic. Często wybór tej konkretnej nie jest łatwy. Warto zatem wiedzieć, czym charakteryzuje się konkretny model poziomicy i który z nich najlepiej sprawdzi się podczas prac budowlanych.

Poziomica z libellą

Odpowiadając na pytanie, jaką poziomicę wybrać, zacząć trzeba od klasycznego modelu z libellą. Wyposażona jest ona w zamkniętą rurkę z cieczą i pęcherzykiem powietrza. Właściwy pomiar wskazuje właśnie wspomniany pęcherzyk powietrza. Klasyczne poziomice mogą mieć różną ilość libelli. Najczęściej jest to liczba od 1 do 5. Decydując się na wybór poziomicy z libellą, szczególną uwagę zwrócić należy na jakość jej wykonania. Od tego bowiem w dużej mierze zależy precyzja pomiaru.

Poziomica dwuteowa i skrzynkowa

Oprócz klasycznej poziomicy z libellą spotkać można się również z poziomicami dwuteowymi oraz skrzynkowymi. Te pierwsze posiadają libellę 360 stopni. Pozwala to na badanie wielu płaszczyzn pod różnymi kątami. Z kolei, jeśli chodzi o poziomice skrzynkowe, to w tym przypadku libelle osadzone są w obudowie. Takie rozwiązanie sprawia, że poziomica jest naprawdę wytrzymała i sztywna co wpływa na dokładność pomiaru.

Poziomica wężowa i cyfrowa

Kolejny model poziomicy to poziomica wężowa. Najczęściej zbudowana jest ona z dwóch cylindrów oraz łączącego je węża. Na każdy cylindrze oznaczona jest podziałka. W celu wykonania pomiaru zwykle stosuje się wodę. W tym przypadku w celu wykonania pomiaru stosuje się zasadę naczyń połączonych. Jest to z całą pewność najprostszy model poziomicy. Zwykle wykorzystywana jest do wykonania pomiaru obiektów nieco oddalonych od siebie. Wymieniając różne rodzaje poziomic, nie można zapomnieć o tej cyfrowej. Cechuje ją wysoka precyzja. Najczęściej poziomica cyfrowa wykorzystywana jest przy okazji prac wykończeniowych. W takich bowiem pracach precyzja i dokładność odgrywają ogromną rolę. Wynik pomiaru w przypadku poziomicy cyfrowej wskazywany jest na wyświetlaczu, który wbudowany jest do narzędzia.

Poziomica laserowa

O poziomicy laserowej wspomniano już we wstępie. Jest to dziś najnowocześniejszy rodzaj tego narzędzia. Urządzenie emituje widzialną wiązkę laserową. Najczęściej są to dwie linie w poziomie i w pionie, które są do siebie prostopadłe. Dzięki temu, że poziomica laserowa wyznaczyć może kąt prosty, to stosowana może być do wielu różnorodnych czynności. Oczywiście poziomica laserowa cechuje się bardzo dużą precyzją przy wykonywaniu pomiaru. Dlatego też ten model poziomicy cieszy się dużą popularnością.

Poziomica maszynowa

Zastanawiając się, jaka poziomica może sprawdzić się podczas prac budowlanych, pamiętać trzeba jeszcze o poziomicy maszynowej. Jest to nieco inny rodzaj tego narzędzia. Przede wszystkim ten model poziomicy przeznaczony jest do maszyn. Wykorzystuje się ją przede wszystkim do poziomowania maszyn. Wyposażona jest w różne bazy pomiarowe. Na rynku dostępne są zarówno poziomice maszynowe analogowe, jak i cyfrowe.

Jaka poziomica najlepsza?

Na to pytanie trudno jest odpowiedzieć w sposób jednoznaczny. Tak naprawdę każdy z wymienionych rodzajów jest przydatny. Wszystko bowiem zależy od tego, jakie konkretnie prace się wykonuje. Na pewno jednak stwierdzić trzeba, że na wyposażeniu znaleźć powinna się poziomica laserowa. Ma wiele zastosowań i wykorzystywana może być przy różnorodnych pracach. Poziomicę laserową polecić można zwłaszcza tym osobom, które wykonują sporo prac budowlanych czy wykończeniowych. Jeśli ktoś takie prace wykonuje jedynie raz na jakiś czas, to bez problemu skorzystać może z klasycznej poziomicy z libellą. Wybór konkretnego modelu tego narzędzia zależy zatem od indywidualnych potrzeb i oczekiwań.